Liên hệ đặt ăn gọi: 0916 725 787

Trợ giúp khách hàng

 
Đường dây nóng: 0916 725 787
 

 
Mr. Quyết Tour Support

Chùm ảnh đồ Uống

  • Ca-Phe-Sua-Da.jpg
  • drink3.jpg
  • drink4.jpg
  • drink22.jpg
  • Ruou-Vang.jpg
  • Tra-Tranh.jpg

Trà và cà phê các loại

 

Các loại trà và cà phê

 

 

Black coffee…………………………………

US$ 1.3 (20.000 vnd)

White coffee………………………………….

US$ 1.6 (25.000 vnd)

Cappuccino…………………………………..

US$ 2.0 (32.000 vnd)

Coffee late………………………………

US$ 2.2 (35.000 vnd)

Espresso…………………………………….

US$ 1.6 (25.000 vnd)

Hot chocolate………………………………….

US$ 2.5 (40.000 vnd)

Hot Milo…………………….

US$ 2.5 (40.000 vnd)

Hot milk………………………….

US$ 2.0 (32.000 vnd)

Lipton tea (milk or honey)…………………….

US$ 1.3 (20.000 vnd)

Dilmah tea (milk or honey)………………….

US$ 1.3 (20.000 vnd)

Lotus tea………………….

US$ 1.2 (19.000 vnd)

Jasmine……………………..

US$ 1.2 (19.000 vnd)

Ginger…………………………..

US$ 1.3 (20.000 vnd)

Sapa green tea……………………………….

US$ 1.2 (19.000 vnd)

Shake tea (Lipton or dilmah)…………………

US$ 1.6 (25.000 vnd) 

 

 

 

 

Cocktail làm từ cà phê

 

 

 

Irish coffee (coffee-whisky-kahlua.cream)…

US$ 3.5 (56.000 vnd)

American coffee (coffee-kahlua-jackdaniel’s-cream).

US$ 3.5 (56.000 vnd)

Bailey’s coffee (coffee-bailey’s-creanm)……

US$ 3.5 (56.000 vnd)

Kahlua coffee (coffee-kahlua-cream)………

US$ 3.5 (56.000 vnd)

Rhum coffee (coffee –rhum-kahlua-cream)……

US$ 3.8 (61.000 vnd)

Three mountain coffee)………………………

US$ 4.0 (65.000 vnd)

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

Bản đồ đến nhà hàng


Xem Nhà Hàng Ẩm Thực Sa Pa ở bản đồ lớn hơn

Hệ thống nhà hàng

Liên hệ

address 017 Đường Xuân Viên, Trị Trấn Sapa, Tỉnh Lào Cai
phone +84 916 725 787
+ 84 203 873 468
email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.sapacuisine.com